Amasya Genelgesi Nedir Maddeleri

Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girmesi ile birlikte vatanı işgal etmek isteyen düşmanlar, bütün yollardan Osmanlı üzerine saldırmaya başlamışlardır. Osmanlıya I. Dünya Savaşı sonrası imzalattırılan Mondros Ateşkes Antlaşması ile de yapacakları işgallere zemin hazırlayan İtilaf Devletleri, Osmanlı topraklarını bir bir paylaşmaya başlamışlardı. Yurdun her köşesinde halk, düşman işgali altında acılar çekiyordu. Bu nedenle bu durumdan çıkılması ve tam bağımsızlığa kavuşulabilmesi için, Amasya Genelgesi yayımlanmış ve burada ilk kez düşmana karşı halkın birlik olup savaşması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır.

Mustafa Kemal tarafından hazırlanan bu genelge, dönemin önde gelen insanlarından olan Rauf Bey, Cemal Paşa, Kazım Karabekir gibi insanlar tarafından da onaylanmış olduğu için daha ulusal bir genelge olma niteliğini taşımış ve halkın büyük kesiminden destek almıştır. Yapılan bu bildiri, düşmanın yurttan kesinlikle atılmasını öngördüğü için bir ihtilal bildirisi olma özelliği de taşımaktadır.

Amasya Genelgesi’nde ilk kez, yapılacak olan savaşın amaç ve yöntemi belirlenmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile halkın bağları tamamen kopmuştur ve kurtuluşun ancak halkın azmi ve kararlığı sayesinde gerçekleşebileceği düşüncesi ortaya atılmıştır. Bu maddesi nedeniyle bu genelge, millet egemenliğine dayalı şekilde kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de ilk adımı olmuştur. Bu genelge yayınlandıktan sonra Mustafa Kemal, Osmanlı hükümeti tarafından görevine son verilmiş ve İstanbul’a çağrılmıştır. Ancak Mustafa Kemal bu çağrıya uymamış ve görevinden istifa ettiğini İstanbul hükümetine bildirmiştir.

Amasya Genelgesi Nedir Maddeleri Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

 

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.