Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları Kısaca

Fransız İhtilalinin Nedenleri

 • Fransa’da kralın bir etkisinin olmaması
 • Karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan savaşlar sebebiyle yerli insanlara karşı kin beslenmesi
 • Yapılan savaşlar nedeniyle bütçeden oluşan açıklığın kapatılması için halkın ödediği vergilerin yükseltilmesi
 • İngiltere’nin demokrasik düşüncelerini Fransa halkının benimsemesi
 • ABD’nin kurulması ve demokrasi alanında Fransa’da etki oluşturması
 • Amerika’ya kolonilere yardım amacıyla giden Fransız Subayların, Fransa’ya geldiklerinde de aynı durumu Fransa’da uygulamak istedikleri

Fransa Kralı meclisi bir araya toplayarak sorunları görüşmek istedi, değişik kökenli , karşıt fikirli kişiler mecliste bir araya gelince tartışmalar baş gösterdi, kral ise hemen meclisi kapatarak yeni bir anayasa yapmak için harekete geçtiler, ayrıcalıkların son bulması için İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesini çıkardı.

Bildiriden Bazı Önemli Maddeler 

 • Bütün insanlar doğuştan özgür ve birbirleri ile eşit haklara sahiptir.
 • Yönetme gücü millette olmalıdır, Yalnızca halkın seçtiği kişilerin yönetme imkanı vardır, bu yüzden millet yönetimi denetleyebilir.

İhtilalin üzerinden çok fazla zaman geçmeden yeni bir anayasa hazırlığı başlatıldı, gelen yeni anayasa ile meşrutiyete geçildi ve İmparator seçilerek Fransa Birinci İmparatorluk zamanı başladı.

Fransız İhtilalinin Sonuçları

 • Uzun zamandır süren sosyal sınıf çatışması son bularak eşitlik dayanışması başladı
 • Ulusal Egemenlik bilinci yayıldı
 • Kesinlikle krallıkların yıkılacağı belirlendi
 • Demokrasi ilkeleri kabul gördü
 • Milliyetçilik düşüncesi benimsenmeye başlayarak bütün dünyaya dağıldı
 • Laik yönetim biçimine geçildi
 • Yeni çağ son bularak Yakın çağ dönemi başladı.

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Yorumlarınızı Hemen Aşağıdan Yazabilirsiniz.

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.