Doğal Elementler Nelerdir Kaç Tanedir?

Doğal Elementler Nelerdir Kaç Tanedir?

Doğal elementler, doğada, başka elementlerle bileşikler oluşturmaksızın yalın halde bulunabilen kimyasal elementlerdir. Atmosferde gaz halinde bulunan elementler bu gruptan sayılmaz.

Doğada bulunan 92 kimyasal elementten yalnızca 19’u katışıksız ya da çok az katışıklı mineraller halindedir. Yalın halde bulunabilen element sayısının bu kadar az olması, kimyasal elementlerden çoğunun oksijen, kükürt ve halojenlerle bileşikler oluşturmaya çok yatkın olmasından kaynaklanır.

Doğal elementler, kimyasal özelliklerine göre başlıca üç grupta toplanır: Metaller (platin, iridyum, osmiyum, demir, çinko, kalay, altın, gümüş, bakır, cıva, kurşun, tantal), yarı metaller (bizmut, antimon, arsenik, tellür, selenyum) ve ametaller (kükürt, karbon). Metallerin mineral yapısı genellikle yakın birleşmiş kübik ya da yakın birleşmiş heksagonal, yarı metaller ile ametallerin yapısı ise daha karmaşıktır.

Doğal elementlerin bir bölümü, kristal yapılan birbirinden değişik olan iki ya da fazla biçimde bulunur. Karbonun elmas ve grafit gibi iki ayn biçimde bulunması, çok biçimlilik denen bu olgunun tipik bir örneğidir. Elementin bu ayn biçimlerden hangisine dönüşeceğini oluşma koşulları belirler. Aslında, elementlerin doğal halde bulunma koşullarını genellemek hemen hemen olanaksızdır. Doğal elementler, birbiriyle hiç uzlaşmayan çok değişik fiziksel ve kimyasal koşullarda oluşabilir ve her tür kayaçta bulunabilir; hatta aynı doğal elementin çok farklı ortamlarda bulunması olağandır. Örneğin en çok göktaşlarında bulunan doğal demir (kamasit), yeryüzünde çok az da olsa korkayaçlarda (bazaltlar), karbonlu tortul kayaçlarda ve taşıllaşmış ağaçlarda bulunur. Buna karşılık, altın ve gümüş gibi bazı doğal metaller ile kükürt ve karbon gibi ametaller, yeryüzünde, işletilebilecek kadar bol ve zengin yataklar oluşturur.

“Doğal Elementler Nelerdir Kaç Tanedir?” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir