İl Özel İdaresinin Görev ve Yetkileri Nelerdir

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları maddeler halinde

  • İl Özel İdareleri, belediye ve köyleri de kapsamak suretiyle il geneli görevleri ve sorumlulukları; çocuk yuva ve yurtları, tarım, sanayi, çevre planlaması ve düzeni, sanat, kültür, turizm, eğitim kurumlarının arsa yerini bulma, inşaat binalarının yapımı ve onarımı, maddi zorluk çekenlere küçük krediler verilmesi, okullarda hasara uğramış yerlerin bakım ve onarımına ilişkin masrafları üstlenmekle yükümlüdür.
  • İl Özel idareleri belediyenin bulunduğu sınırdan uzak kalmak şartıyla; doğayı ağaçlandırma, imar izinleri, park yapımı, yol, su sorunu giderme, kanalizasyon, katı atık tesislerinin hizmetlerini sürdürmekle görevlidir.

Kısaca özetleyecek olursak İl Özel idareleri köylere ilişkin yapılması gereken hizmetleri, belediyenin sınırları dışında kalan yerlere, su, kanalizasyon, park, çevreyi koruma katı atık gibi belediyelerin kendi sınırları içinde olan yaptıkları hizmetleri üstlenerek yapmasıdır.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılında çıkarılan kanun ile kaldırılması ile bu müdürlüğün görev ve yetkileri İl Özel İdarelerine devredilerek, köyleri kapsayan hizmetler de İl Özel İdarelerin asli görevleri arasında olmuştur.

İl Özel İdaresine verilen görevlerin büyük çoğunluğu Mili Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi, merkezi yönetim kuruluşlarının arasında bulunmaktadır.

İl Özel İdaresinin 3 ana organı bulunmaktadır; bunlar ise ‘vali’, ‘il genel meclisi’ ve ‘il encümeni’ dir.

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.