İstanbul’un Fethinin Siyasi Kültürel ve Ekonomik Sonuçlarının Günümüz Avrupasına Etkilerini Değerlendiriniz

İstanbul’un fetih edilmesi, dünyanın her bir köşesinde ilgiyle karşılanmış bir vaka olmuştur. Çünkü çok uzun yıllardan beri hüküm süren Bizans İmparatorluğu’nun son kalesi, İstanbul’du. Şehrin sahip olduğu savunma sistemleri nedeniyle de bir ordunun burayı öylece basit bir şekilde gelip fetih etmesine imkansız gözüyle bakılıyordu. Ancak şehrin kapılarına dayanarak kuşatmaya başlayan Türkler, bir süre sonra kaleyi ele geçirmeyi başarmışlardır ve bu sayede Bizans İmparatorluğu’nun da sonu gelmiştir.

Fethin gerçekleşmesi ile birlikte aynı zamanda Orta Çağ kapanıp, yerine Yeni Çağa geçilmiştir. Bu durum, Avrupa’da yaşamakta olan bütün ülkelerde büyük bir etki yaratmıştır. Bu fetihin sonrasında kaçarak Avrupa’ya giden aydınlar, halk arasında özgür düşüncelerini yaymışlardır ve bu aydınlar sayesinde Avrupa, bugün sahip olduğu adalet ve ekonomik zenginliği oluşturan rönesans ve reform hareketleri başlamıştır.

Reform hareketleri ile birlikte Kilisenin halkın üzerindeki etkisi azaltılmış ve bu sayede Avrupalı halklar, daha rahat bir şekilde bilim üretebilir hale gelmişlerdir. Bugün Avrupa’nın bilimde kaydetmiş olduğu gelişmeleri, bu şekilde İstanbul’un fethi ile ilişkilendirebilmek mümkündür. En zor zamanlarını yaşayan Avrupa’da, İstanbul’un da düşmesi ile birlikte bir yenilenme, toplumsal aydınlanma dönemi başlamıştır. Bununla birlikte İstanbul’un fetih edilmesi, aynı zamanda Müslüman ve Hristiyan kökenli olan insanların bir arada yaşayabildiğini ve huzurlu olabildiğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu birliktelikten, ortaya hoşgörü ve adalete dayalı yeni bir kültür türemiştir.

İstanbul’un Fethinin Siyasi Kültürel ve Ekonomik Sonuçlarının Günümüz Avrupasına Etkilerini Değerlendiriniz Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.