İstanbul’un İçinde Türk Sarığı Görmek Kardinal Külahı Görmekten Daha İyidir Sözünü Yorumlayınız

Uzun yıllardan beri Bizans İmparatorluğu’na başkentlik yapan İstanbul’un, Osmanlılar tarafından fetih edilmesi ile birlikte tarihte yaşanacak olan birçok yeniliğin de ilk adımı atılmış olmuştur. Bu fetih, İstanbul’da birçok değişikliğin başlangıcı anlamına gelmektedir. Öncelikle Bizans, Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup olduğu için buradaki Ortodoks gücü de Osmanlıların eline geçmiştir. O dönemde İslam, insanlar arasında çok iyi bilindiği ve yorumlanıldığından dolayı Osmanlı içerisindeki Müslümanlar, dini gerçekten doğru bir şekilde yaşayan insanlardı. Bu nedenden dolayı da Osmanlı içerisinde adalet ve hoşgörü kavramları, her daim önemli nitelikte olmuştur.

Hristiyan olan Bizans için ise aynısını söylemek pekte mümkün değildi. Bu devletin içerisinde insanların hak ve hukuku pek fazla gözetilmiyordu. Bu nedenden dolayı İstanbul kuşatması esnasında, şehrin içerisinde yaşayan halkın arasında, Osmanlı’nın gelip şehri fetih etmesini isteyenler de vardı. Bunun sebebi, Osmanlı’nın sahip olduğu adalet ve hoşgörü kavramlarının buralarda da bilinmesiydi. Halk, bu sebepten dolayı Osmanlı yönetimi altında daha rahat ve insana yaraşır biçimde yaşayacağına inanıyordu.

Bu söz de, bu inanışa sahip olan insanlar tarafından söylenilmiş bir sözdür. İstanbul halkı, Müslümanların sahip olduğu adaleti ve hoşgörüyü, Bizans’ın sahip olduğundan daha iyi gördüğü için bu sözü sarfetmişlerdir. Din ve vicdan özgürlüğü, Osmanlıların üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan bir tanesi olduğu için bu fetihten sonra burada yaşayan yerli halkın da hiç bir şekilde yaşam tarzlarına karışılmamıştır. Bu sayede çok uzun yıllar boyunca Rumlar ve Türkler, Osmanlı çatısı altında barış içinde hayat sürdürmüşlerdir.

İstanbul’un İçinde Türk Sarığı Görmek Kardinal Külahı Görmekten Daha İyidir Sözünü Yorumlayınız Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.