Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Malzeme bilimi ve mühendisliği bölümü, diğer mühendislik dallarında üretim ve hizmet için kullanılan metal, seramik, cam ve plastik gibi malzemelerin doğadan ham madde olarak elde edilerek kullanım amaçlarına uygun bir şekilde şekillendirilip korunması ve geliştirilmesi gibi işlemlerde çalışabilecek insan gücü yetiştirmektedir.

Malzeme mühendisliği bölümü mezunu olan ve bu mesleği yapan kişiler malzeme üretimi yapan fabrikalarda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamları bürolar ve laboratuvardır. Ancak bazı zamanlarda bu kişiler üretim yapılan tozlu, yüksek sesli ve kötü kokulu ortamlarda da çalışmak durumunda kalabilirler. Öncelikle malzeme üretilecek nesnelerle ilgilenirler ancak diğer teknikerler ve mühendisler ile sürekli iletişim kurarlar.

 

Malzeme Mühendisliği Dersleri; Malzeme mühendisliği bölümünü bitiren mezunlara “Malzeme Mühendisi” unvanı verilmektedir. Bu program 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu öğretim süreci içinde bölüm öğrencileri; Termodinamik, Malzeme Bilimi, Organik Kimya, Malzeme biliminde bilgisayar teknikleri, Faz dyagramları, İleri malzeme karakterizasyonu, Bilgisayara giriş, Elektronik devreler, Yarı iletken fiziği ve devreleri, Mekanik, Sistem modellemesi ve kontrol, Doğrusal cebir, Diferansiyel denklemler, Canlılar dünyası, Kinetik, biyokimya , Memeli hücre kültürü, Yarı iletken devrelerin modellemesi, Biyofizik , Polimer sentez yöntemler, Biyopolimerler, Polimer mühendisliği, Kompozit malzemeler, Yeni malzemelerin üretimindeki kimyasal süreçler, Malzeme nitelendirme ısı ve kütle transferi , İmalat işlemleri, Katı hal fiziği , Kuantum mekaniği, Klasik mekanik, Biyomolüküler süreçlerin simülasyonu ve modellemesi, sinyal iletisi, Mikroelektronik üretim, Yüzey kimyası, Polimerlerin işlenmesi Polimer fiziği, Nanoteknolojiye giriş, Seramik malzemelerine giriş, Biyomalzeme Bilimi ve Biyouyumluluk gibi teori derslerinin yanı sıra ileri teknoloji özelliği taşıyan malzemelerin tasarım ve uygulamalarına yönelik de teorik ve uygulamalı dersler almaktadır. Öğrenciler aldıkları bu dersler doğrultusunda aynı zamanda 10 hafta zorunlu staj yaparlar.

Malzeme Mühendisliği Çalışma Alanları; Bu bölümden başarılı bir şekilde mezun olan malzeme mühendisleri metal sanayi, uçak sanayi, seramik sanayi, elektronik sanayi, plastik sanayi, otomotiv sanayi gibi sanayi alanlarında çalışabilirken aynı zamanda üniversitelerde de çalışabilirler.

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Nedir Konulu Yazımız Hakkındaki yorum ve Görüşlerinizi Yorum Alanından Hemen Bize Yazın. 

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.