Mezhep Nedir

Dünya tarihinde geçmişten günümüze dek çok farklı inanışlar olmuştur. Bu dini inanışlar, insanların yaşadığı bölgelere, onlara gönderilen peygamberlere göre değişiklikler göstermiştir. Örneğin Roma döneminde gönderilen Hz. İsa nedeniyle Avrupa’nın büyük bir kısmı, kendilerine din olarak Hristiyanlığı benimsemişken, Arap coğrafyasına Hz. Muhammed’in gönderilmesi ile birlikte Orta Doğu, Afrika ve Anadolu gibi topraklarda da hakim olan din, Müslümanlık olmuştur.

Bu dinler, peygamberlerinin yaşamda olduğu süre zarfı boyunca rahat bir şekilde var oldularsa da peygamberlerin hayatını kaybetmesi ile birlikte dinde de karışıklıklar baş göstermeye başlamıştır. Peygamberlerin vermiş olduğu birçok öğreti, onlar gittikten sonra çeşitli şekillerde yorumlanmaya başlamıştır. Bu yorum farklılıklarından oluşan din bölümlerine ise mezhep adı verilmektedir. Örneğin İslamiyette, kimi mezhepte sadece su içmeden oruç tutulsa da kimi mezhepte hiçbir şey yiyip içmeden oruç tutulmaktadır. İslamiyette, farklı mezhepler görebilmek mümkündür ancak tüm bu anlayışların temelinde olan ortak şey Allah inancıdır.

Mezhepler, birbirlerinden farklı düşünceleri ve inançları savundukları için ayrılıkçı anlayışlar olmuşlardır. Ayrılıkçı oldukları için de tarih boyunca mezhepler arasında çatışmalar görülmüştür. Bu çatışmalar da din birliğine önemli derecede zarar vermiş ve uzun vadede insanların zararına olmuştur. Oysa ki her insan, dilediği şeye dilediği gibi inanmakta özgürdür. Sonuç olarak bir Müslümanın, diğerinin yorumu ne olursa olsun ona zarar vermemesi ve saygı içerisinde onunla birlikte hayat yaşayıp hoşgörülü olması gerekir.

Mezhep Nedir Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.