Ülkemizde İnsan Haklarının Daha Etkin Bir Biçimde Uygulanabilmesi İçin Neler Yapılmalıdır

Osmanlı Devleti’nde, Tanzimat Dönemi’nin gelmesiyle birlikte devlet yönetimi noktasında insanı esas alan ve insanın hak ve özgürlüklerine değer veren bir yönetim anlayışının ilk adımları atılmıştır. O dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle bu konuda tam anlamıyla somut adımlar atılamadıysa da cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin, insan haklarını ve özgürlüklerini esas alan bir yönetim olduğu ve onları korumak için çalışmalar yapacağı da yasa ile belirlenmiştir. Bu tarihten sonra yapılan çalışmalar ile yasalar çıkarılmış ve insan haklarının en etkin şekilde uygulanması sağlanmıştır.

Ancak ne yazık ki, insan doğası gereği yasalar, insan hak ve özgürlüklerini korumak için her zaman yeterli olamıyor. Yasalar, hırsızlık yapan birisine ceza vermeyi öngörse de bu durum, hırsızlık yapacak kişiyi bunu yapmaktan her zaman alıkoyamıyor. Böyle bir durum gerçekleştiğinde de bireylerin mülk edinme hakkı gasp edilmiş oluyor.

Ülkemizde hukuk kurumlarının daha da denetimli hale getirilip bu kurumlara eğitimli, tarafsız yetkililerin getirilmesiyle birlikte insan hakları daha uygulanabilir bir vaziyete gelebilir. Bu sayede konulmuş olan yasalar, daha da kolay uygulanır ve bu sayede insan hakları korunmuş olur.

Bununla birlikte yapılacak en iyi şeylerden bir tanesi de insanlara bu konuda bilinç aşılamaktır. Bilinçli ve eğitimli insanlar, böyle olmayan kişilere göre diğerlerinin hakkını gasp etmeye daha az meyillilerdir, çünkü bu kişiler vicdan sahibi oldukları için empati yaparlar ve diğerlerinin haklarına saygı duyarlar.

Ülkemizde İnsan Haklarının Daha Etkin Bir Biçimde Uygulanabilmesi İçin Neler Yapılmalıdır Adlı Yazımızla İlgili Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Yazabilirsiniz.

Benzer Bölümler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir